Vitajte na stránkach ISOmanagement... !

ISOmanagement je poradenská a konzultačná firma v oblasti ISO noriem, ktorá pripravuje spoločnosti rôznych priemyselných odvetví a rôznej veľkosti k certifikácii systémov riadenia podľa medzinárodne platných noriem v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, informačnej bezpečnosti, hospodárenia s energiami, atď.

Služby

O službách

Ponúkame technicko – poradenské a konzultačné služby v oblasti ako napríklad príprava k certifikácii systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 atď. ...

Priebeh prípravy

Konzultácie so zástupcom spoločnosti povereným spoluprácou pri zavedení systému manažérstva podľa harmonogramu prispôsobenému jeho časovým možnostiam. Vypracovanie dokumentácie podľa ...

Ceny

Ceny sú vždy odrazom náročnosti a rozsahu poskytovaných služieb, preto nie je možné stanoviť cenu bez poznania hlavných činností spoločnosti, ktorá chce certifikovať manažérsky systém a rozsahu ...

Naši klienti