Ceny

Ceny sú vždy odrazom náročnosti a rozsahu poskytovaných služieb, preto nie je možné stanoviť cenu bez poznania hlavných činností spoločnosti, ktorá chce certifikovať manažérsky systém a rozsahu organizačnej štruktúry, počtu zamestnancov. Na zistenie týchto skutočností, vyplňte prosím DOTAZNÍK.

Pre dôkladnejšie poznanie týchto skutočností a presnejšie stanovenie ceny ponúkame bezplatné vykonanie vstupného auditu vo Vašej firme, ktorého predmetom je:

                analýza súčasného stavu systému riadenia

                analýza organizačnej štruktúry

                analýza procesov

                analýza dokumentov používaných v rámci spoločnosti

Dotazník pre vypracovanie cenovej ponuky
Informácie uvedené v dotazníku budú považované za dôverné a nebudú bez súhlasu zákazníka poskytnuté tretej strane.
* povinné údaje

Názov firmy:
 *   

Ulica:
 *   

Mesto:
 *   

PSČ:
 *   

Kontaktná osoba:
 *   

E-mail:
 *   

Telefónne číslo:
 *   

Požadovaná príprava podľa:
 *   

Termín ukončenia získania certifikátu/termín odovzdania prác:
 *   

Predmet podnikania:
 *   

Počet zamestnancov:
 *