Už od roku 2006 implementujeme požiadavky medzinárodných noriem ISO a nariadení Európskej Únie. Pôvodne ako živnosť a v súčasnosti ako spoločnosť s ručením obmedzeným, pripravujeme zákazníkov rôznych priemyselných odvetví a rôznej veľkosti k certifikácii systémov riadenia podľa medzinárodne platných noriem.

Služby

O službách

Ponúkame technicko – poradenské a konzultačné služby v oblasti ako napríklad príprava k certifikácii systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atď. ...

Priebeh prípravy

Konzultácie so zástupcom spoločnosti povereným spoluprácou pri zavedení systému manažérstva podľa harmonogramu prispôsobenému jeho časovým možnostiam. Vypracovanie dokumentácie podľa ...

Ceny

Ceny sú vždy odrazom náročnosti a rozsahu poskytovaných služieb, preto nie je možné stanoviť cenu bez poznania hlavných činností spoločnosti, ktorá chce certifikovať manažérsky systém a rozsahu ...

Naši klienti