Profil firmy

Poradenstvo

Už od roku 2006 implementujeme požiadavky medzinárodných noriem ISO a nariadení Európskej Únie. Pôvodne ako živnosť a v súčasnosti ako spoločnosť s ručením obmedzeným, pripravujeme zákazníkov rôznych priemyselných odvetví a rôznej veľkosti k certifikácii systémov riadenia podľa medzinárodne platných noriem. Napomáhame spoločnostiam pri implementácii nariadení Európskej únie, predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov.


Vzdelávanie

Okrem manažérskeho poradenstva, poskytujeme aj vzdelávacie služby v oblasti riadenia kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, informačnej bezpečnosti, teda aj ochrany osobných údajov a správnej výrobnej praxe pre potravinársky a kozmetický priemysel.

Na základe svojich skúseností sme schopní a pripravení naplniť požiadavky klientov všetkých veľkostí tak na národnej, ako aj na globálnej úrovni.

Ponúkame technicko – poradenské a konzultačné služby v oblasti:

Implementácia medzinárodných noriem a nariadení

Výkon interných auditov systémov riadenia

Doplnkové služby


Na základe svojich skúseností sme schopní a pripravení naplniť požiadavky klientov všetkých veľkostí tak na národnej, ako aj na globálnej úrovni.

KVALITNÝ SYSTÉM RIADENIA
je najsilnejšou obranou voči konkurencii a jedinou cestou vedúcou k trvalému rastu a žiadúcej rentabilite organizácie